Wednesday, December 21, 2005

Linux/Fedora

Ett kul projekt har varit att sätta upp en Linux-server. Servern fungerar nu som OJN Data’s (http://www.ojn.se) webb- och Email-server.
Den Linux-server som jag valde att installera var Redhat’s gratis version”Fedora Core 4” (http://fedora.redhat.com/), som webb-server blev det Apache Http Server (http://httpd.apache.org/) och som Email-server föll valet på Postfix (http://www.postfix.org/). Apache- och Postfix-servern följde med ”Fedora Core 4”.
Jag är verkligen förvånad över att det har blivit så enkelt att installera och administrera en Linux-server. Jag har sedan länge varit en stor förespråkare av Unix som operativsystem, ett tag var jag t.o.m. ordförande för SUN’s användareförening kallad SweSUG.

1 comment:

Anonymous said...

Long live open source and Linux Windows Hosting . I am trying to get as much info as I can on Linux Windows Hosting so I can utilize the power of Linux to my maximum benefit. I would appreciate also if someone could give me a heads up on how to get an RSS feed on this site as well. Here's a good resource for Linux related news and stuff: Linux Windows Hosting

Thanks...

JK