Friday, January 27, 2006

Sun Java Studio Creator 2 has been released!!!

Ladda ner och testa JSF !
Ett bra utvecklingsverktyg och om man är medlem i SDN (Sun Developer Network) så är det fritt att ladda ner!
Vad mer kan man begära!! :-)
http://www.theserverside.com/news/thread.tss?thread_id=38703

Tuesday, January 17, 2006

Nu har jag skrivit min första EJB 3.0 applikation & gui-applikation (mha Matisse)

Jag har börjat kika på två nya versionen av Netbeans, Netbeans 5.0 RC1 och Netbeans.next.
Vad dessa versioner är för något, finns förklarat på: https://glassfish.dev.java.net/public/netbeans/#NetBeans_5.0_IDE_

Men i korta drag har Netbeans.next stöd för JEE5 ( http://blogs.sun.com/roller/page/pavel?entry=java_ee_5 ) och det har INTE Netbeans 5.0 RC1 (den är för J2EE 1.4).
Netbeans 5.0 har stöd för Matisse och mycket mer, läs mera här:( http://www.netbeans.org/community/releases/50/index.html

Glassfish är Sun's Open Source J2EE applikationsserver ( https://glassfish.dev.java.net/ ) och den använde jag för att "deploya" min första EJB 3.0 applikation, kul att vara på gång med EJB 3.0!!

Jag tycker att Netbeans just nu ligger före Eclipse vad gäller nya balla saker som t.ex. Matisse, EJB3.0. Så är man intresserad att börja titta på nya saker i Java så rekommenderar jag att titta på Netbeans & Glassfish .

Det är för övrigt bra med att det finns flera bra Open Source alternativ.
Det måste vara grymt svårt med nyförsäljning av kommersiella utvecklingsverktyg !!

Netbeans 5.0 RC1 har också denna nya gui byggare kallad Matisse, som jag var tvungen att testa ( http://www.netbeans.org/kb/50/quickstart-gui.html ).
Grymt bra, kanske äntligen det kommer göras mera "feta klienter"!!

Sedan tidigare finns också "Java Webstart" ( http://java.sun.com/products/javawebstart/ ), som underlättar arbetet med att skicka ut uppdateringar av applikationer till klienterna och nu mha Matisse blir det också enklare att bygga feta applikationer, bra va!

Läste i en blogg att Matisse inte kommer finnas med i Java 6, dom hann inte få med den ( http://www.theserverside.com/news/thread.tss?thread_id=38509 ), men att det gör tydligen inte så mycket, för Netbeans 5.0 lägger in "GroupLayout (Matisse) i applikations jar-filen.
Men det verkar inte fungera ännu i Netbeans 5.0 RC1, i alla fall inte för mig.

Tuesday, January 10, 2006

Tips på bra ställe att lära sig mer om Java -- "JavaOne Online"

Ett bra ställe att lära sig mera om Java är "JavaOne Online", det är helt gratis och består av olika 1h's multimedia sessioner: http://developers.sun.com/learning/javaoneonline/ , enda kravet är att man skall vara medlem i "the Sun Developer Network" och det är också gratis.

Q: What is JavaOne Online?
A: The JavaOne Online program delivers multimedia sessions and static PDF files from the 2004 and 2005 JavaOne conference in San Francisco. Each multimedia session has the speaker's audio, slides, and transcripts from the session all synchronized in a Flash format presentation. With the addition of the speaker's voice and transcripts, the multimedia session gives a great deal more information to the user than the static PDF.

Q: I would like to view the multimedia sessions but it asks me to register. Why do I need to register and where do I sign up?
A: To view the multimedia sessions, you must become a member of the Sun Developer Network. The JavaOne Online content is one of many benefits of being a member of the SDN. When you become a member, you get access to forums, special member discounts, access to downloads, forums, bug database voting, and much more. New benefits are added monthly. To register, go to http://developers.sun.com/register/.

Monday, January 09, 2006

välja ett Open Source verktyg


Det är ganska självklart att utvecklingsverktyg skall fungera ihop, men ack så svårt, alla har vi suttit med verktyg som har visat sig inte hålla måttet och nästan känts som ett hinder en som en hjälp. Detta på grund av bristande funktionalitet och brist på integration med övriga verktyg.

Bilden här gillar jag (tagit den från Borland). Den visar de olika verktyg som man behöver i ett utvecklingsprojekt för att den slutliga produkten skall bli bra.

I ett utvecklingsprojekts livscykel behövs kravverktyg, designverktyg, utvecklingsverktyg, testverktyg, och drift/administrativt verktyg. Det gäller att alla verktyg fungerar bra ihop.

Alla företag vill att deras utvecklingsverktyg skall gå att integrera mot. De har därför ofta öppna API:er för att 3:e partsföretag skall kunna ”jacka in” deras produkt som t.ex. kan vara ett profileringsverktyg.

Dessa öppna API:er kan vara baserade på en grundplattform som är Open Source. Exempel på sådana är Eclipse och Netbeans.

IBM bygger sina utvecklingsverktyg (WSAD, WSDD) på Eclipse och Sun bygger sina utvecklingsprodukter på Netbeans.

Andra företag som Borland (Jbuilder) och BEA (Weblogic Workshop) har valt att inte bygga sina utvecklingsverktyg på någon open source produkt. Dock är nu båda på väg mot att använda Eclipse plattformen.

Trenden går mot att allt flera företag som utvecklar utvecklingsverktyg ansluter sig mot Eclipse eller netbeans som basplattform.

BEA Workshop 9.2 släpps i april och är baserad på Eclipse 3.1 (enligt BEA på Tech Talk 14/12-2005). Innehåller Weblogic Server 9.2.0 (JEE5.0).

Intressant med senaste versionen av Netbeans 4.1,är att nu även har EJB stöd och mobilt stöd. Dessutom finns det också en Netbean Profiler.

När det gäller Netbeans 5 kommer den ha support för flera applikationsservrar, bland annat Jboss, weblogic server osv. Netbeans 5.0 kommer även innehålla ett nytt gui verktyg (layout manager) för att göra SWING applikationer, projektet som håller på att ta fram detta heter matisse.
Har även tittat på Netbeans mobility, deras gui builder för mobila applikationer, det är det bästa jag sett, riktigt bra!!!!!
Netbeans mobility har idag stöd för J2ME/MIDP, J2ME/Personal Profile kommer det komma stöd för under 2006.
(Netbeans 5.0 finns redan nu som en beta version att ladda ner ).

I december släpptes Eclipse Web Tools 1.0 (http://www.theserverside.com/news/thread.tss?thread_id=38161). Det är av flera skäl intressant att titta på Eclipse plattform. Det finns även en Eclipse Profiler (http://www.eclipse.org/tptp/) att ladda ner och integrera med Eclipse.

Eclipse 3.2 som släpps till sommaren (
http://computersweden.idg.se/a/20051230092249_CS900), kommer som nu att innehålla många olika delar (profilering, test osv...) men att vara bättre integrerade, vilket är MYCKET BRA.

Välja en Open Source J2EE Applikationsserver

Det är inte lätt att välja en Open Source J2EE Applikationsserver och nu finns det dessutom en ny applikationserver att beakta vid valet.

Apache Geronimo 1.0 ( http://geronimo.apache.org/ ) är nu släppt i sin första version, (http://www.theserverside.com/news/thread.tss?thread_id=38381#196180) .

Intressant att notera är att IBM WebSphere Application Server Community Edition,WAS CE (http://www.eweek.com/article2/0,1895,1876964,00.asp ), bygger på Geronimo.

Kommer IBM släppa sin egna applikationsserver och istället bygga allt på Geronimo i frantiden?
Vad gör då BEA? Kommer deras Weblogic Server också bygga på en Open Source applikationsserver , i så fall vilken?

Vilken Open Source applikationserver skall man då välja?
Tyvärr jag har inget svar på den frågan!

Några av de mest intressanta Open Source J2EE applikationsservrarna:
- Jboss ( http://www.jboss.com/products/jbossas )
- Apache Geronimo ( http://geronimo.apache.org/ )
- Sun Glassfish (https://glassfish.dev.java.net/ )