Friday, January 27, 2006

Sun Java Studio Creator 2 has been released!!!

Ladda ner och testa JSF !
Ett bra utvecklingsverktyg och om man är medlem i SDN (Sun Developer Network) så är det fritt att ladda ner!
Vad mer kan man begära!! :-)
http://www.theserverside.com/news/thread.tss?thread_id=38703

2 comments:

Björn C said...

Det är väl inte bara gratis att testa. Det är gratis om man registrerar sig på SDN (ingen kostnad att regga sig)

Anonymous said...

äntligen en ide som man har möjligheten till sk "drag-and-drop" programmering av GUI'n. .Net har haft denna möjlighet länge i deras "studio"...