Monday, January 09, 2006

Välja en Open Source J2EE Applikationsserver

Det är inte lätt att välja en Open Source J2EE Applikationsserver och nu finns det dessutom en ny applikationserver att beakta vid valet.

Apache Geronimo 1.0 ( http://geronimo.apache.org/ ) är nu släppt i sin första version, (http://www.theserverside.com/news/thread.tss?thread_id=38381#196180) .

Intressant att notera är att IBM WebSphere Application Server Community Edition,WAS CE (http://www.eweek.com/article2/0,1895,1876964,00.asp ), bygger på Geronimo.

Kommer IBM släppa sin egna applikationsserver och istället bygga allt på Geronimo i frantiden?
Vad gör då BEA? Kommer deras Weblogic Server också bygga på en Open Source applikationsserver , i så fall vilken?

Vilken Open Source applikationserver skall man då välja?
Tyvärr jag har inget svar på den frågan!

Några av de mest intressanta Open Source J2EE applikationsservrarna:
- Jboss ( http://www.jboss.com/products/jbossas )
- Apache Geronimo ( http://geronimo.apache.org/ )
- Sun Glassfish (https://glassfish.dev.java.net/ )

1 comment:

Anonymous said...

Ett annat Open Source alternativ är ju Jonas

http://jonas.objectweb.org/

Micke
micke_932@hotmail.com